top of page

 

26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

* tříletý učební obor s výučním listem

* žák absolvuje výcvik pro získání řidičského průkazu skupiny B a C

 

absolvent oboru umí:

- umí využívat nejmodernější diagnostická zařízení

- umí „komunikovat“ s automobilem a provádět základní operace - kontrolovat řídící jednotky, mazat paměť závad atd.....

- programovat, kódovat řídící jednotky

- vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství a jednodušší opravy elektronického příslušenství motorových vozidel

- orientovat se v jednotlivých oblastech elektrotechniky

- využít vědomostí o strojních součástech a mechanismech a způsobech jejich použití v elektrotechnice

- elektrotechnice trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru

- po příslušné praxi provádět nejnáročnější opravy elektroinstalace vozidel

 

možnost uplatnění absolventa:

- ve výrobě automobilů, v opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly, při měření emisí

- jako držitel řidičského oprávnění skupiny „C“ může vykonávat funkci řidiče z povolání

- v podnikání

bottom of page