top of page

 

23-55-H/02 Karosář

Autoklempíř

* tříletý učební obor s výučním listem

* žák absolvuje výcvik pro získání řidičského průkazu skupiny B

* absolvent získá oprávnění-průkaz k obsluze svařovací soupravy pro svařování v ochranné atmosféře CO2

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

 

absolvent oboru umí:

- základy ručního a strojního obrábění kovů

- samostatně pracovat na ohýbačkách plechu, tabulových nůžkách, zakružovačkách, sloupových vrtačkách, soustruzích a frézkách

- posoudit účelnost opravy karoserie osobního automobilu, stanovit její způsob a realizovat ji 

 

možnost uplatnění absolventa:

-  při opravách částí karoserií osobních automobilů, ve výrobě automobilů v opravárenských provozech,

- ve strojírenské výrobě a údržbářské činnosti při výrobě karosářských dílů (zhotovených lisováním)  servisech

- jako pracovník oboru „svářeč“ 

- jako držitel řidičského oprávnění skupiny „B“ může vykonávat funkci řidiče z povolání

- v podnikání

bottom of page