top of page

 

36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

* tříletý učební obor s výučním listem

* absolvent získá oprávnění-průkaz polyfuzního svařování, kapilárního pájení naměkko a natvrdo, lisovaných spojů

* absolvuje základní kurz svařování plamenem (získá oprávnění ZK 311 1.1) 

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

absolvent oboru umí:

- tvářet a tepelně zpracovávat kovové a plastové materiály 

- montovat, demontovat a opravovat vnitřní rozvody plynovodu, vodovodu, kanalizace

- z různých materiálů provádět tepelné izolace potrubí

- montovat, opravovat a demontovat zařizovací předměty

- sestavit a osadit otopná tělesa a kotle, montovat rozvody teplovodního vytápění z různých materiálů

- provádět zkoušky těsnosti a tlaku podle norem

 

možnost uplatnění absolventa: 

- při provádění všech základních instalatérských a topenářských prací s různými materiály a technologiemi 

- při údržbě a opravách bytového fondu, komunálních a průmyslových objektů

- v odbytových organizacích při prodeji instalačního materiálu 

- v podnikání

bottom of page