top of page

 

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví

Klempířské práce ve stavebnictví

* tříletý učební obor s výučním listem

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

absolvent oboru umí:

- číst jednoduché technické výkresy a jiné výrobní podklady

- vytvořit základní dílenské náčrty a stanovit spotřebu materiálu. rozlišit druhy a znát vlastnosti materiálů, správně je používat, zvolit vhodné spojovací součásti

- připravit potřebné nářadí a nástroje, používat klempířské stroje

- tvářet a spojovat plechy, řezat závity, brousit, pájet, provádět základní nátěry

 

možnost uplatnění absolventa: 

- při výrobě klempířských výrobků pro různé objekty

- při provádění montáže klempířských výrobků na stavbách

- při opravách a údržbě klempířských výrobků a výrobků z plechu

- v podnikání

bottom of page