top of page

 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

* čtyřletý studijní obor s maturitou

* příprava a vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

* po úspěšném složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu zkrácenou formou a po jednoletém studiu získat výuční list oboru INSTALATÉR

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

 

absolvent oboru umí:

- práce instalatérské, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů – studená a teplá voda, kanalizace, topení, plyn, vzduchotechnika

- práce elektroinstalatérské, tj. montáž, opravy a údržba vnitřních el.rozvodů, zapojování a opravy zřizovacích el. předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské a příp. i průmysl.výstavby

– ovládání fyzikálních základů elektrotechniky a elektroniky

- aplikace v provozní praxi

- znalost vlastností el.rozvodů a instalací

- zapojování nejrůznějších spotřebičů, zásady jejich oprav a údržby 

- znalosti systému technických zařízení budov, jejich funkce

- znalost základních výpočtů,realizace technologických a konstrukčních postupů, včetně měření a regulace zdrojů rozvodů tepla, vytápění, zásobování vodou, kanalizace, plynových instalací, větrání a klimatizace

- využití PC v praxi

- znalosti zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožárních předpisů ve vztahu k oboru

 

možnost uplatnění absolventa:

- realizace vnitřních rozvodů instalatérských a elektrotechnických zařízení

- provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení v odbytových organizacích

- při prodeji instalačního, resp. elektroinstalačního materiálu

- v podnikání 

bottom of page