top of page

 

36-66-H/01 Montér suchých staveb

Montér suchých staveb

* tříletý učební obor s výučním listem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

absolvent oboru umí:

- volit a realizovat vhodné technologické postupy montáží suchých staveb

- posuzovat optimální podmínky pro suché montáže

- podle stavebních výkresů montovat nosné konstrukce stěn, stropních podhledů, instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb a napojovat je na stavební konstrukce

- oplášťovat nosné konstrukce deskami a kazetami

možnost uplatnění absolventa:

- při zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek

- při zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché montáže

- při provádění základních zednických prací s různými stavebními materiály a technologiemi, při údržbě,opravách a stavebních úpravách bytového fondu, komunálních a průmyslových objektů

- v podnikání

bottom of page