top of page

 

36-64-H/01 Tesař

Tesař

* tříletý učební obor s výučním listem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

absolvent oboru umí:

- volit vhodný materiál a správně ho používat při provádění tesařských konstrukcí

- vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce

- provádět adaptace narušených tesařských konstrukcí

- volit vhodné ochranné prostředky proti dřevokaznému hmyzu, houbám a povětrnostním vlivům 

- provádět montáže a demontáže systémových bednění a lešení

 

možnost uplatnění absolventa:

- ve stavebních firmách připrovádění tesařských prací

- při stavbě střech, dřevěných konstrukcí, bednění apod. 

- při stavbách zahradní architektury (dřevěné konstrukce, pergoly)

- jako pracovník pilařských provozů v odbytových organizací při prodeji řeziva

- v podnikání

bottom of page