top of page

 

33-56-H/01 Truhlář

Truhlář pro výrobu nábytku

* tříletý učební obor s výučním listem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

absolvent oboru umí:

- ručně opracovat a strojně obrábět dřevo

- ovládat, seřizovat a udržovat výrobní zařízení 

- zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě

- zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii výroby nábytku

- vyrobit a montovat skříňový, stolový, sedací nábytek a bytové doplňky

- zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky

- umí základy práce na CNC dřevoobráběcích strojích

 

možnost uplatnění absolventa:

- při výrobě nábytku, při výrobě stavebně-truhlářských výrobků (okna, dveře), při údržbářských a renovačních pracích truhlářského zaměření 

- při prodeji nábytku, jeho montáži na prodejně a u zákazníka

- při prodeji řeziva a dřevařských materiálů 

- v podnikání

bottom of page