top of page

 

23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

* tříletý učební obor s výučním listem

* absolvent získá oprávnění-průkaz k obsluze svařovací soupravy pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a řezání kyslíkem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

absolvent oboru umí:

- základy ručního a strojního obrábění kovů

- zhotovit součásti strojů a zařízení 

- montovat, demontovat a udržovat stroje, strojní celky a zařízení

- stanovovat technologické postupy prací při opravách strojů a zařízení

 

možnost uplatnění absolventa: 

- při výrobě, údržbě a opravách částí strojů a zařízení

- při kovářských činnostech při výrobě a montáži konstrukčních prvků

- jako pracovník oboru „svářeč“ 

- v podnikání 

bottom of page