top of page

 

36-67-E/01 Zednické práce

Zednické práce

* tříletý učební obor s výučním listem

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

absolvent oboru umí:

- číst jednoduché stavební výkresy

- znát vlastnosti stavebních materiálů, správně je používat a zpracovávat

- vyzdívat zdivo z různých materiálů a stavět příčky

- provádět izolační přizdívky vnitřní a vnější omítky,jednoduché betonářské, železářské a izolační práce 

 

možnost uplatnění absolventa:

- při provádění všech základních stavebních a zednických prací s různými stavebními materiály a technologiemi

- ve stavebních firmách při provádění zednických prací

- při údržbě a opravách bytového fondu

- při údržbě komunálních a průmyslových objektů

- provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov

- v podnikání

bottom of page