top of page

 

36-67-H/01 Zedník

Zedník

* tříletý učební obor s výučním listem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

absolvent oboru umí:

- rozměřovat a zakládat nosné zdivo a příčky podle stavebních výkresů

- vyzdívat nosné zdivo a příčky z cihel a tvárnic, provádět vnitřní a venkovní omítky 

- provádět betonáž základových pasů a betonové mazaniny, provádět jednoduché vodorovné izolace

- osazovat dřevní zárubně, okna a jiné stavební prvky

 

možnost uplatnění absolventa: 

- při provádění všech základních stavebních a zednických prací s různými stavebními materiály a technologiemi 

- při údržbě a opravách bytového fondu, při údržbě komunálních a průmyslových objektů

- provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov 

- v podnikání

bottom of page